فرم استخدام

1 - مشخصات فردی
نام : نام خانوادگی : نام پدر :
جنسیت : شماره شناسنامه : تاریخ تولد :
محل تولد : محل صدور :
کد ملی : وضعیت تاهل : تعداد فرزند :
محل سکونت : نظام وظیفه :
تلفن تماس : موبایل : ایمیل :
2 - سوابق تحصیلی
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش سال اخذ مدرک نام واحد آموزشی شهر محل تحصیل معدل
3 - سوابق حرفه ای (سه شغل آخر)
نام سازمان سمت حقوق و مزایا علت قطع رابطه پاره وقت / تمام وقت / مشاوره
4 - مهارت در زبان خارجی
زبان خارجی نوع توانایی میزان تسلط
5 - مهارت های کامپیوتری
نام برنامه ها سطح میزان تسلط
6 : تخصص ها یا مهارت های خاص
7 : به چه صورت تمایل به همکاری دارید ؟
8 : از چه طریقی از فرصت استخدامی شرکت مطلع شدید ؟
9 : مشخصات فیش واریزی
شماره فیش : مبلغ : ریال تاریخ واریز :
10 : آیا مایل هستید اطلاعات شما در اختیار سایر شرکت هایی که به استخدام شما نیاز دارند قرار گیرد؟